Регламент

I. Загальні положення

 1. Цей Регламент визначає загальні умови, спосіб надання Послуг електронними засобами, послуги культурних заходів та продажі, що здійснюються через Інтернет-магазин www.muzeumwitrazu.pl. Магазином керує KRAKOWSKI ZAKŁAD WITRAŻÓW SG ŻELEŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ з зареєстрованим офісом у Кракові, вул. Красінського 23, 31 – 111 Краків, зареєстрований Окружним судом Краків-Средмістя в Кракові, XI комерційний відділ Національного судового реєстру, за номером KRS: 0000168468, NIP: 6762154615, REGON: 357174054, зі статутним капіталом у розмірі : 50 000,00 злотих, надалі – Продавець.
 2. Зв’язок з Продавцем відбувається через:
  a) адреса електронної пошти: sklep@muzeumwitrazu.pl;
  b) за телефоном: +48 512 937 979.
 3. Цей Регламент постійно доступний на веб-сторінці www.muzeumwitrazu.pl таким чином, щоб у будь-який час можна було отримати, відтворити та записати вміст шляхом друку або збереження на носії.
 4. Продавець повідомляє, що використання Послуг, що надаються в електронному вигляді, може спричинити загрозу з боку кожного користувача Інтернету, яка полягає в можливості впровадження шкідливого програмного забезпечення в ІКТ-систему Замовника та отримання та зміни його даних неавторизованими особами. Щоб уникнути ризику виникнення вищезазначених загроз, Клієнт повинен використовувати відповідні технічні заходи для мінімізації їх появи, зокрема антивірусні програми та брандмауер.

II. Визначення

Терміни, що використовуються в Положенні, означають:

 1. Квиток – товари, надіслані в електронному вигляді у форматі pdf, купівля яких дає вам право на участь у театральній виставі, фільмі або у виставці та майстер-класах – представлені в Krakowski Zakład Witrażów SG Żeleński;
 2. Робочі дні – це дні з понеділка по п’ятницю, за винятком святкових днів;
 3. Клієнт – фізична особа, яка має повну дієздатність, фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, юридична особа або організаційна одиниця, яка не є юридичною особою, окремі положення якої надають дієздатність, яка розміщує замовлення в Інтернет-магазині або використовує інші послуги, доступні в інтернет-магазині;
 4. Цивільний кодекс – Закон від 23 квітня 1964 р. (Закон. вісник № 16, п. 93, зі змінами);
 5. Споживач – замовник, який є споживачем у розумінні ст. 22 [1] Цивільного кодексу;
 6. Karkowski SG Żeleński – майстерня вітражів, розташована за адресою: вул. Красінського 23, 31 – 111 Краків, у веденні Продавця;
 7. Підприємець – замовник, який є підприємцем у розумінні ст. 43[1] Цивільного кодексу;
 8. Положення – цей документ;
 9. Товар – товар, представлений в Інтернет-магазині у формі Квитка, опис якого розміщено біля кожного з представлених товарів;
 10. Продаж – Договір купівлі-продажу Товару в розумінні Цивільного кодексу, укладений між Продавцем і Покупцем;
 11. Послуги – послуги, що надаються Продавцем Клієнтам в електронному вигляді в розумінні Закону від 18 липня 2002 року про надання електронних послуг (Закон. вісник № 144, ст. 1204 зі змінами);
 12. Договір про надання культурно-масової послуги – договір, укладений між Продавцем і Клієнтом в рамках Магазину, що полягає в наданні культурно-масової послуги;
 13. Проведення культурно-масових заходів – платна послуга, що надається Продавцем на умовах, визначених пунктом V Регламенту, що полягає в організації театральної вистави, кінопоказу чи виставки вітражів та майстер-класів у стаціонарному режимі відповідно до опис, зазначений на Сайті Магазину в описі Товару.
 14. Закон про права споживачів – Закон від 30 травня 2014 р. «Про права споживачів» (Закон. вісник, 2014 р., № 827);
 15. Закон про надання електронних послуг – Закон від 18 липня 2002 року про надання електронних послуг (Закон. вісник № 144, ст. 1204 із змінами);
 16. Замовлення – волевиявлення Замовника, спрямоване безпосередньо на укладення Договору про надання послуги культурно-масового заходу та Договору купівлі-продажу, із зазначенням, зокрема, виду та кількості Товару.

III. Правила користування Інтернет-магазином

 1. Використання Інтернет-магазину можливе за умови, що ІКТ-система, яку використовує Клієнт, відповідає таким мінімальним технічним вимогам:
  a) комп’ютер або мобільний пристрій з доступом до Інтернету,
  b) доступ до електронної пошти,
  c) Internet Explorer версії 11 або новішої, Firefox версії 28.0 або новішої, Chrome версії 32 або новішої, Opera версії 12.17 або новішої, Safari версії 1.1. або новіше,
  d) файлів Cookies та Javascript у веб-браузері .
 2. Під використанням Інтернет-магазину розуміється будь-яка діяльність Клієнта, яка веде до ознайомлення з вмістом, що міститься в Магазині.
 3. Замовник, зокрема, зобов’язаний:
  a) не надавати та не передавати вміст, заборонений законом, наприклад, вміст, що пропагує насильство, наклепницький або порушує особисті права та інші права третіх осіб
  b) використовувати Інтернет-магазин таким чином, щоб не перешкоджати його функціонуванню, зокрема, за допомогою спеціального програмного забезпечення або пристроїв,
  c) не вживати таких дій, як: надсилання або розміщення небажаної комерційної інформації (спам) у рамках Інтернет-магазину,
  d) використовувати Інтернет-магазин у спосіб, який не є незручним для інших Клієнтів і для Продавця,
  e) використовувати будь-який вміст, опублікований як частина Інтернет-магазину, лише для особистого використання,
  f) використовувати Інтернет-магазин відповідно до положень чинного законодавства на території Республіки Польща, положень Регламенту, а також загальних принципів користування Інтернетом.

IV. Послуги

 1. Продавець дозволяє користуватися безкоштовними Послугами через Інтернет-магазин, які надаються Продавцем 24 години на добу, 7 днів на тиждень.
 2. Продавець має право періодично проводити конкурси та акції, умови яких щоразу будуть надаватися на сайті Магазину. Акції в Інтернет-магазині не можуть бути об’єднані, якщо інше не передбачено Правилами даної акції.
 3. У разі порушення Клієнтом положень цих Правил, Продавець, після попередньої безрезультатної вимоги про припинення або усунення порушень, із зазначенням відповідного терміну, може розірвати договір про надання Послуг із 14-денним строком. термін повідомлення.

V. Обслуговування культурно-масових заходів

 1. Продавець через Інтернет-магазин та на підставі Договору купівлі-продажу товарів надає Клієнтам можливість оформляти Замовлення квитків, що дає їм право на використання Сервісу культурних заходів. З купівлею Квитків укладається Договір про надання послуги культурного заходу.
 2. В описі Квитка вказується тематика, програма, вид, дата та місце проведення культурного заходу, надалі – «Захід». В описі Квитка також можуть бути вказані інші детальні питання щодо надання Послуги культурного заходу.
 3. Зазначається відповідно до п. VIII. Вартість квитка включає витрати на участь у заході, що надається в рамках Послуги культурного заходу, матеріали та інструменти, необхідні для реалізації програми даного заходу, кількість годин тривалості Послуги, зазначену в описі подія. Якщо у вартість Квитка входять також інші переваги, інформація про це буде щоразу вказуватися в описі Товару.
 4. Замовник може придбати Квиток на подію для себе або третьої особи, для якої буде надано Послугу культурного заходу на основі наявного Квитка.
 5. Продавець відправляє Квиток відразу після здійснення покупки на сайті Магазину.
 6. Квиток буде надіслано електронною поштою. Квиток міститиме інформацію, пов’язану з Подією, таку як: предмет, програма, місце, день і час, коли буде надано Послугу культурного заходу.
 7. Замовником, який бере участь у Заході, може бути як фізична особа, яка має повну дієздатність, так і фізична особа, яка має хоча б обмежену дієздатність у розумінні Цивільного кодексу, яка має діючу згоду опікуна чи законного представника на участь у Заході. Захід, який придбав Квиток на Захід певного типу або володіє таким Квитком у день Заходу.
 8. Згода, згадана в пункті 7 вище, повинна бути подана щонайпізніше до початку Заходу.
 9. Послуга культурного заходу надається поза Інтернет-магазином.

VI. Порядок укладання Договору купівлі-продажу та Договору на обслуговування культурно-масового заходу

 1. Інформація про Товар, розміщена на сайті Магазину, зокрема його опис, технічні та функціональні параметри та ціни, є запрошенням до укладення Договору купівлі-продажу та Договору обслуговування культурно-масового заходу в розумінні ст. 71 Цивільного кодексу.
 2. Усі товари, наявні в Інтернет-магазині, є абсолютно новими та легально введені на польський ринок.
 3. Умовою оформлення Замовлення є активна електронна пошта.
 4. У разі оформлення Замовлення через форму Замовлення, розміщену на сайті Інтернет-магазину, Замовлення подається Покупцем Продавцю в електронному вигляді та є пропозицією укласти договір купівлі-продажу Товару та договір надання культурно-масового обслуговування, що є предметом Порядку. Пропозиція, подана в електронній формі, є обов’язковою для Клієнта, якщо Продавець надсилає підтвердження прийняття Замовлення на адресу електронної пошти, надану Клієнтом, що є заявою Продавця про прийняття пропозиції Клієнта, і після його отримання Продавцем Замовником, укладено Договір купівлі-продажу та Договір про надання послуги культурно-масового заходу.
 5. Оформлення Замовлення в Інтернет-магазині по телефону або електронною поштою відбувається в робочі дні та години, зазначені на сайті Інтернет-магазину. Для цього Замовник повинен:
  a) надати під час телефонної розмови або в змісті електронного листа, адресованого Продавцю, назву Товару з числа Товарів на сайті Магазину та його кількість,
  b) вказати спосіб доставки та форму оплати з числа способів доставки та оплати, представлених на сайті Магазину,
  c) надати дані, необхідні для обробки Замовлення, зокрема: ім’я та прізвище, місце проживання та адресу електронної пошти.
 6. Інформація про загальну вартість Замовлення, згадану в пункті вище, надається Продавцем кожного разу в усній формі після завершення всього Замовлення або шляхом повідомлення електронною поштою разом з інформацією про те, що укладення Договору купівлі-продажу Клієнтом і Договору для надання Послуги культурного заходу тягне за собою зобов’язання оплатити замовлений Товар, в цей момент укладається Договір купівлі-продажу та Договір про надання Послуги культурного заходу.
 7. У випадку Клієнта, який є Споживачем, Продавець щоразу після оформлення Замовлення по телефону або електронною поштою надсилає Клієнту підтвердження умов оформленого Замовлення.
 8. Договір вважається укладеним, коли Клієнт, який є Споживачем, надсилає (у відповідь на надіслане Продавцем підтвердження умов Замовлення) електронного повідомлення на електронну адресу Продавця, в якому Клієнт: приймає зміст надісланого Замовлення. та погоджується на його виконання та приймає зміст Регламенту та підтверджує прочитати інструкцію про вихід з Договору.
 9. Після укладення Договору купівлі-продажу Продавець підтверджує його умови Клієнту, надсилаючи їх на адресу електронної пошти Клієнта або письмово на вказану Клієнтом адресу.
 10. Договір купівлі-продажу укладається польською або англійською мовами, зміст якого відповідає Регламенту.

VII. Доставка

 1. Доставка Товару здійснюється за адресою, вказаною Покупцем при оформленні Замовлення.
 2. Товар доставляється електронною поштою за адресою, вказаною Замовником при оформленні Замовлення.
 3. На сайті Магазину в описі Товару Продавець інформує Покупця про кількість Робочих днів, необхідних для оформлення Замовлення та його доставки, а також про розмір комісії за доставку Товару.
 4. Термін доставки та виконання Замовлення розраховується в Робочих днях відповідно до п. VII пункт 2.
 5. Продавець надає клієнту підтвердження покупки.
 6. Якщо для Товарів, охоплених Замовленням, передбачено інший період доставки, до всього Замовлення застосовується найдовший із зазначених періодів.

VIII. Ціни та способи оплати

 1. Ціни на Товар вказані в польських злотих і включають усі складові, включаючи ПДВ, мито та інші збори.
 2. Клієнт здійснює оплату електронною платіжною або платіжною карткою (в цьому випадку виконання Замовлення розпочнеться після того, як Продавець надішле Клієнту підтвердження замовлення та після отримання Продавцем інформації від системи розрахункового агента про оплату Клієнтом, а відправка буде здійснена відразу після оформлення замовлення ). Оператором платіжних карток є PayPro SA Agent Rozliczeń, вул. Канцлерська 15, 60-327 Познань, внесений до реєстру підприємців Національного судового реєстру, який веде Окружний суд Познань – Нове Місто та Вільда в Познані, VIII комерційний відділ Національного судового реєстру під номером KRS 0000347935 , NIP 7792369887 , Regon 301345068.
 3. Продавець на сайті Магазину повідомляє Покупця про дату, протягом якої він зобов’язаний здійснити оплату Замовлення. У разі відсутності оплати Клієнтом протягом періоду, зазначеного в попередньому реченні, Продавець, після попереднього недійсного запиту на оплату з відповідним терміном, може відмовитися від Угоди відповідно до ст. 491 Цивільного кодексу.

IX. Право відмови від Договору

 1. Клієнт, який є Споживачем, може відмовитися від Договору без пояснення причини, подавши відповідну заяву у встановлений термін відповідно до бажання Клієнта, якщо Клієнт придбає квиток на грудень у січні, він зможе відмовитися від нього. до моменту надходження до нашого музею, щоб вкластися в цей термін, достатньо надіслати заяву до його закінчення.
 2. Клієнт може сформувати заяву самостійно або скористатися типовою заявою, наданою Продавцем на сайті Магазину.
 3. 14-денний строк відраховується з дати поставки Товару або, у випадку Договору про надання послуг, з дати його укладення.
 4. Після отримання заяви Споживача про відмову від Договору Продавець надсилає на електронну адресу Споживача підтвердження про отримання заяви про відмову від Договору.
 5. Право на відмову від Договору Споживач виключає у разі:
  a) надання послуг, якщо Продавець повністю виконав послугу за прямою згодою Споживача, який був поінформований перед початком надання послуги, що після виконання послуги Продавцем він втрачає право відмовитися від Договору. ;
  b) Угоди, в яких ціна або винагорода залежать від коливань на фінансовому ринку, які Продавець не контролює і які можуть відбутися до кінцевого терміну для виходу з Угоди;
  c) Договори, в яких предметом послуги є нерозбірний Товар, виготовлений за специфікаціями Споживача або призначений для задоволення його індивідуальних потреб;
  d) Договори, в яких предметом послуги є товари, що швидко псуються або мають короткий термін придатності;
  e) Договір, в якому предметом послуги є Товар, що доставляється в запечатаній упаковці, яка не може бути повернена після відкриття упаковки з міркувань охорони здоров’я чи гігієни, якщо упаковка була відкрита після доставки;
  f) Контракти, в яких предметом послуги є продукти, які за своїм характером нерозривно пов’язані з іншими товарами після доставки;
  g) Угоди, в яких предметом послуги є алкогольні напої, ціна яких була узгоджена при укладанні Договору купівлі-продажу, і доставка яких може відбутися лише через 30 днів і вартість яких залежить від коливань ринку, на які Продавець має немає контролю;
  h) Договір, в якому Споживач прямо вимагав, щоб Продавець прибув до нього для термінового ремонту або технічного обслуговування; якщо Продавець надає додаткові послуги, окрім тих, які замовив Споживач, або надає Товари, окрім запасних частин, необхідних для виконання ремонту чи технічного обслуговування, Споживач має право відмовитися від Угоди щодо додаткових послуг чи Товарів;
  i) Договори, в яких предметом послуги є звукові чи візуальні записи або комп’ютерні програми, що доставляються в запечатаній упаковці, якщо упаковка була відкрита після доставки; доставка газет, періодичних видань чи журналів, за винятком Договору про підписку;
  j) Договір, укладений шляхом публічних торгів;
  k) Договори про надання послуг у сфері розміщення, крім проживання для проживання, перевезення вантажів, оренди автомобілів, громадського харчування, послуг, пов’язаних з відпочинком, розвагами, спортивними чи культурними заходами, якщо в договорі визначено день або період надання послуг. ;
  l) Договори про постачання цифрового контенту, який не записаний на матеріальному носії, якщо надання послуги розпочато за прямої згоди Споживача до закінчення терміну відмови від Договору та після інформування його Продавцем про втрату право відмовитися від Договору.
 6. У разі відмови від Договору, укладеного дистанційно, Договір вважається неукладеним. Те, що надали сторони, повертається в незмінному вигляді, якщо ця зміна не була необхідною для визначення характеру, характеристик і функціональності Товару. Повернення повинно відбутися негайно, не пізніше ніж протягом 14 днів. Придбаний Товар необхідно повернути на адресу Продавця.
 7. Продавець зобов’язується невідкладно, але не пізніше 14 днів з моменту отримання заяви Споживача про відмову від Договору, повернути Споживачу всі здійснені ним платежі, включаючи витрати на доставку Товару. Продавець повертає платіж, використовуючи той самий спосіб оплати, який використовував Споживач, якщо Споживач не погоджується на інший спосіб повернення, і цей спосіб не призведе до будь-яких витрат для Споживача. Продавець може утримувати відшкодування платежів, отриманих від Клієнта, доки товар не буде повернено або Клієнт не надасть підтвердження його повернення, залежно від того, яка подія відбудеться першою, якщо Продавець не запропонував забрати товар у Клієнта самостійно.
 8. Якщо Споживач обрав інший спосіб доставки Товару, ніж найдешевший звичайний спосіб доставки, запропонований Продавцем, Продавець не зобов’язаний відшкодовувати Споживачеві понесені ним додаткові витрати.
 9. Клієнт несе лише прямі витрати на повернення Товару, якщо Продавець не погодився нести ці витрати.

X. Скарги щодо надання електронних послуг

 1. Клієнт може подати Продавцю претензії у зв’язку з функціонуванням Магазину та використанням Послуг. Скарги можна подати письмово за такою адресою: KRAKOWSKI ZAKŁAD WITRAŻÓW SG ŻELEŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ал. Красінського 23, 31 – 111 Краків, на електронну адресу: sklep@muzeumwitrazu.pl, номер телефону +48 512 937979.
 2. У скарзі Замовник повинен вказати своє ім’я та прізвище, адресу для листування, тип і опис проблеми.
 3. Продавець зобов’язується розглянути кожну скаргу протягом 14 днів, а якщо це неможливо, повідомити Клієнта в цей термін, коли скарга буде розглянута. У разі виявлення недоліків у рекламації, Продавець зателефонує Клієнту для її доповнення в необхідному обсязі протягом 7 днів з моменту отримання Клієнтом вимоги.


XI. Позасудові способи врегулювання спорів і претензій

 1. Клієнт, який є Споживачем, має напр. такі можливості використання позасудових способів розгляду скарг та задоволення позовів:
  a) має право звернутися до постійно діючого мирового споживчого суду при Торговельній інспекції із заявою про вирішення спору, що виникає з укладеного Договору купівлі-продажу;
  b) має право звернутися до обласного інспектора Торгової інспекції з проханням розпочати процедуру посередництва щодо мирного вирішення спору між Клієнтом і Продавцем;
  c) може отримати безкоштовну допомогу у вирішенні спору між Клієнтом і Продавцем, використовуючи також безкоштовну допомогу повітового (міського) омбудсмена споживачів або громадської організації, до статутних завдань якої входить захист споживачів (зокрема, Федерація споживачів, Асоціація споживачів Польщі). Консультації надає Федерація споживачів на безкоштовній телефонній лінії допомоги споживачам 800 007 707 та Асоціація споживачів Польщі на електронну адресу: advice@dlakonsumentow.pl;
  d) подайте свою скаргу через онлайн-платформу EU ODR, доступну за адресою: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


XII. Захист персональних даних

Персональні дані, надані Клієнтами, збираються та обробляються Продавцем відповідно до чинного законодавства та відповідно до Політики конфіденційності, розміщеної на веб-сайті Магазину.

XIII. Прикінцеві положення

 1. Усі права на Інтернет-магазин, включаючи майнові авторські права, права інтелектуальної власності на його назву, Інтернет-домен, веб-сайт Інтернет-магазину, а також форми та логотипи, належать Продавцю, і вони можуть використовуватися лише у визначений спосіб та відповідно до Положення.
 2. Положення щодо Споживача, що містяться в цих Правилах, щодо відмови від договору та скарг, застосовуються до фізичної особи, яка укладає договір, безпосередньо пов’язаний з його господарською діяльністю, якщо зі змісту цього договору випливає, що він не має професійного характеру для цього особа, що виникла, зокрема, від суб’єкта її підприємницької діяльності, наданої на підставі положень про Центральний реєстр та відомостей про господарську діяльність. Положення про позасудовий спосіб розгляду спорів та задоволення претензій не застосовуються.
 3. Вирішення будь-яких суперечок, що виникають між Продавцем і Клієнтом, який є Споживачем, передається до компетентних судів відповідно до положень відповідних положень Цивільно-процесуального кодексу.
 4. Вирішення будь-яких спорів, що виникають між Продавцем і Клієнтом-Підприємцем, здійснюється в суді за місцезнаходженням Продавця.
 5. У питаннях, не охоплених цими Правилами, застосовуються положення Цивільного кодексу, положення Закону про надання електронних послуг, положення Закону про права споживачів та інші відповідні положення польського законодавства.
 6. Кожен Клієнт буде проінформований про будь-які зміни цих Правил шляхом розміщення інформації на домашній сторінці Інтернет-магазину з переліком змін та датою набрання ними чинності. Клієнти, які мають Обліковий запис, будуть додатково проінформовані про зміни разом із їх резюме на вказану ними адресу електронної пошти. Термін набрання чинності змінами не може бути меншим за 14 днів з моменту їх оголошення. Якщо Клієнт, який має Обліковий запис Клієнта, не приймає новий зміст Правил, він зобов’язаний повідомити про це Продавця протягом 14 днів з дати повідомлення про зміну Правил. Повідомлення Продавця про неприйняття нового змісту Правил призводить до розірвання Договору.

XIV. Файли для завантаження

1. Регламент магазину
2. Форма скарги
3. Форма відмови від договорy
4. Інструкція щодо відмови від договору
5. Політика конфіденційностi
6. Список постачальників для політики конфіденційності

Години роботи

Студія і музей вітража відкриті для відвідувачів з вівторка по п'ятницю з 11:30 до 13:30 та 14:30 до 16:30, субота з 10:00 до 17:00. Закрито: неділя, понеділок, церковні та державні свята. Вхідні квитки можна придбати через систему онлайн-бронювання або в касі музею. Ласкаво просимо!

Відвідування

Відвідування музею можливе лише з екскурсоводом і починається від хв. 2 особи. Тривалість: 45 хвилин. Екскурсії польською мовою: 12:30 та 15:30, по суботах додатково о 13:30 та 16:30, а також о 10:00 для дітей (необхідне бронювання). Екскурсії англійською мовою: 12:00 та 15:00. Екскурсія українською мовою щосуботи о 14:30. Організовані групи (від 10 осіб) також можуть замовити екскурсії в інший час - будь ласка, бронюйте електронною поштою або за телефоном.

Контакти

Майстерня та музей вітражів, al. Zygmunta Krasińskiego 23, 31-111 Kraków, тел.: +48 512 937 979, info@muzeumwitrazu.pl; банківський рахунок: 63 1240 4533 1111 0010 2172 0283 (Bank Pekao SA).

FACEBOOK 🡢

TRIPADVISOR 🡢

INSTAGRAM 🡢

© 2004-2024

Регламент, Політика конфіденційності

Зроблено QinkLab