• PL
 • ENG
 • social-media-facebook social-media-tripadvisor social-media-instagram
  Dzieci i młodzież:

  SOBOTNIE PORANKI
  W MUZEUM WITRAŻU + FERIE Z WITRAŻEM!


  Początek zajęć:  10:00
  Czas trwania: ok 1,5-2 godz (w tym: zwiedzanie 45 min, warsztaty 45-60 min)
  Przedział wiekowy: 5-12 lat

  UWAGA! W okresie ferii w Małopolsce zajęcia będą odbywały się codziennie,
  od wtorku do soboty,
   program, ceny i zapisy, jak poniżej

  Cena:
  31 zł – pierwsze zajęcia (zwiedzanie + warsztaty),
  21 zł – każe kolejne (same warsztaty),
  85 zł – karnet na 4 zajęcia (w tym jedno zwiedzanie i 4 dowolne warsztaty)

  Rezerwacje (konieczne) wyłącznie e-mailowo: info@muzeumwitrazu.pl 
  W temacie maila prosimy podać datę poranka, w treści imię i wiek dziecka

  Dzieci zapo­znają się z takimi poję­ciami jak żywe muzeum, warsz­tat, witraż. Podczas zwiedzania obserwują mistrzów witrażowych przy pracy, mogą wziąć do ręki narzędzia i pędzle oraz pomalować na próbę witrażową twarz. Po zwiedzaniu zapraszamy dzieci na warsztaty (program w załączeniu). Dzieci, które uczestniczyły już w zwiedzaniu mogą przyjść na same warsztaty, które rozpoczynają się o 10.45.

  Na zwiedzanie Muzeum zapraszane są same dzieci, bez opiekunów. Dla chętnych rodziców i dziadków organizujemy osobne zwiedzanie o 10:30.  Ci, którzy nie chcą zwiedzać mogą relaksować się  w muzealnej kawiarni, gdzie potem mogą uczestniczyć razem z dziećmi w warsztatach

  PROGRAM FERII Z WITRAŻEM

     PROGRAM SOBOTNICH PORANKÓW

  WARSZTATY PLASTYCZNE DLA GRUP
  PRZEDSZKOLNYCH I  SZKOLNYCH


  Czas trwania:

  1,5 – 2 godz.
  Liczba uczestników:
  15-60
  Cena:
  27 zł – 30 zł od dziecka (opiekunowie bezpłatnie), w zależności od wybranych zajęć

  Dla przed­szkoli i młod­szych klas szkół pod­sta­wo­wych oferujemy warsz­taty plastyczne, które obej­mują: zwie­dza­nie z przewodnikiem pracowni witrażu dosto­so­wane do wieku dzieci. Dzieci zapo­znają się z takimi poję­ciami jak żywe muzeum, warsz­tat, witraż. Po zwie­dza­niu uczest­ni­czą w  warsz­ta­tach pla­stycz­nych zwią­za­nych z tema­tyką witrażu, świa­tła i kolo­rów – do wyboru z załączonych tematów.

  Uwaga: grupy szkolne  mogą też zarezerwować samo zwiedzanie z przewodnikiem Pracowni i Muzeum Witrażu (bez warsztatów plastycznych) w cenie 20 zł od dziecka (opiekunowie bezpłatnie).

  Prosimy o kontakt celem rezerwacji lub pytań: tel: 512 937979, e-mail: info@muzeumwitrazu.pl

     Zobacz .PDF

  LEKCJE MUZEALNE
  DLA LICEÓW


  Czas trwania:

  1,5 godz.
  Liczba uczestników:
  15-60
  Cena:
  27 zł – od ucznia (opiekunowie bezpłatnie)

  Dla uczniów gim­na­zja­li­stów i lice­ali­stów proponujemy lek­cje muze­alne, które obej­mują zwie­dza­nie Muzeum Witrażu z prze­wod­ni­kiem oraz pre­zen­ta­cję na wybrany temat. Prezentacja odbywa się w zaciemnionych salach muzealnej kawiarni i składa się z: filmów, zagadek i faktów znanych i nieznanych – tematy do wyboru w załączeniu.

   Uwaga: grupy licealne mogą też zarezerwować samo zwiedzanie z przewodnikiem Pracowni i Muzeum Witrażu (bez prezentacji) w cenie 20 zł od ucznia (opiekunowie bezpłatnie).
  Prosimy o kontakt celem rezerwacji lub pytań: tel: 512 937979, e-mail: info@muzeumwitrazu.pl

     Zobacz .pdf

  Pracownia i Muzeum Witrażu kontynuuje tradycje Krakowskiego Zakładu
  Witrażów S.G. Żeleński, perły młodopolskiego dziedzictwa artystycznego.
  Jest to najstarsze nieprzerwanie działające tego typu miejsce w Polsce,
  a ponadto wciąż mieści się w tym samym budynku zbudowanym
  specjalnie na potrzeby Zakładu w 1902 roku.
  Pracownia i Muzeum Witrażu
  al. Krasińskiego 23, 31-111 Kraków
  tel.: +48 512 937 979, info@muzeumwitrazu.pl
  made with love by mem